Περιγραφή

Ανοιχτή λεκάνη γάτας με προστατευτικό καπάκι.