Περιγραφή

Βούρτσα μπάνιου για κοντότριχα ζώα 27cm x 13.5cm x 1cm.