κατάλληλα και για επαγγελματικές μηχανές OSTER, MOSER, ANDIS, κ.α.

GT305- 0.2mm #50 GT339- 2.4mm #10W
GT310- 0.25mm #40 GT343- 3.2mm #7
GT317- 0.5mm #30 GT345- 3.2mm #7F
GT320- 0.8mm #5/8 GT357- 6.3mm #5
GT326- 1.2mm #15 GT360- 6.3mm #5F
GT330- 1.5mm #10 GT364- 9.5mm #4F
GT333- 2.0mm #9 GT366- 9.5mm #4