μήκος 128 x πλάτος 73 x βάθος 55 εκατοστά

ύψος 35 έως 70 εκατοστά