Περιγραφή

Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για την πλήρη φροντίδα των ματιών και των γύρω περιοχών. Αντιμετωπίζει και βοηθά στην πρόληψη των προβλημάτων που σχετίζονται με τα υπερ-ενεργά κανάλια δακρύων. Οι φυλές με κοντή μουσούδα υποφέρουν από μπλοκαρισμένα κανάλια δακρύων τα οποία προκαλούν καφετί χρώμα δακρύων, προκαλώντας έτσι τον αποχρωματισμό της τρίχας. Με την τακτική χρήση εντός και γύρω από τα μάτια, αυτή η λοσιόν βοηθά στην απελευθέρωση των μπλοκαρισμένων καναλιών και εξασφαλίζει ότι τα δάκρυα παραμένουν ημιδιαφανή. Συνιστάται για φυλές όπως maltese, pekinese, shiz tzu, yorkshire terrier, καθώς και για γάτες Περσίας και εξωτικές κοντότριχες γάτες.

This eye cleaner is designed for complete care of the eyes and surrounding areas. It treats and helps prevent the problems associated by over-active tear canals. Breeds with short noses suffer from blocked tear canals which in turn cause the tears to become brownish in colour thus causing discolouration of the hair. With regular use in and around the eyes, this lotion helps to free the blocked canals and ensures that the tears remain translucent. Recommended for short faced breeds such as maltese, pekinese, shiz tzu, yorkshire terrier, persian and exotic shorthair cats.